Advanced Search
Your search results

บ้านรวยดีมีสุข

ดูแลการซื้อขายจนจบทุกขั้นตอนของกระบวนการซื้อขาย

1.วิเคราะห์ทรัพย์สินที่จะขาย
2.วิเคราะห์ทำเลในการขายและโอกาสการขาย
3.วิเคราะห์ราคาทรัพย์สินที่น่าจะขายได้
4.วางแผนค่าใช้จ่ายที่กรมที่ดิน ค่าโอน ค่าภาษีรายได้ ค่าภาษีธุระกิจเฉพาะกรณีซื้อทรัพย์สินมาไม่เกิน5ปีและไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
5.วิเคราะห์ผู้ซื้อ
6.วิเคราะห์สินเชื่อกรณีผู้ซื้อขอสินเชื่อ
7.จัดเตรียมเอกสารของผู้ขายและผู้ซื้อก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจัดเตรียมชุดโอน ล่วงหน้า1วันทำการ
8.ทำรายการแจกแจงตัวเลขให้กับผู้ขาย ให้กับผู้ซื้อ รับทราบ เช่นค่าโอน ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายอื่นๆถ้ามี
9.บริการแนะนำเรื่องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ-ไฟ เอกสารที่ต้องใช้ให้กับผู้ซื้อ

ปัญหาหลักๆของอาชีพนักขายอสังหาริมทรัพย์

1.วิเคราะห์ทรัพย์สินไม่ได้
2.วิเคราะห์ทำเลไม่เป็น
3.วิเคราะห์ราคาที่คาดการณ์ว่าน่าจะขายได้ไม่เป็น
4.ขาดวินัยการทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ
5.ไม่กล้าเสนอความคิดเห็นต่อเจ้าของทรัพย์สิน
6.ระยะเวลาในการขายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
7.เจ้าของทรัพย์โทรถามฝ่ายขายบ่อยเกินไป ทำให้นักขายต้องลาออกจากอาชีพนี้ไป
8.ไม่มีผู้ช่วยในการทำงาน
9.ไม่กล้าแจ้งความคืบหน้าการขายแก่เจ้าของทรัพย์ว่าติดปัญหาอะไร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท บ้านรวยดีมีสุข จำกัด
บริษัท จีจีพี จำกัด
สำนักงานเลขที่235/8
ซอยมีสทีน ถนนราษฏร์พัฒนา
แขวงราษฏร์พัฒนา เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240
โทร.086-465-9485
โทร.065-253-9924
โทร.087-674-2694
โทร.083-068-1585

สแกนสอบถามรายละเอียด

โทร.02-050-3261
โทรสาร.02-050-3262

www.ggp-property.com

www.baanruaydeemeesook.co.th

https://ggpthai.com/

 

 

Compare Listings